Spring naar de inhoud

Wat doet een bij?

Solitaire bijen

Deze bijen leven als eenzaten in onze samenleving.  Ze verzamelen pollen om hun nestholte mee te vullen en deze pollen dienen later als voedsel voor de larfjes.  Op die manier zorgen zij voor de bestuiving van soms zeer specifieke planten.  Elke solitaire bij legt enkele eitjes in een holte.  Elk eitje heeft haar eigen pollenreserve die het opeet als het eenmaal is uitgekomen.  Na het afsluiten van de holte sterft de bij.

 

Solitaire bijen zijn zeer goede bestuivers maar zij bezoeken vaak de bloemen van één specifieke plant of bezoeken bloemen die bloeien in een specifieke biotoop of regio.

Je kan zelf de solitaire bijen helpen door het plaatsen van een bijenhotel.   Die vind je in alle vormen en maten.

 

Honingbijen

Honingbijen zijn sociale insecten. Ze leven in grote kolonies die in het voorjaar en de zomer tot 50.000 individuen kan tellen.

 

Alles wat een honingbij doet, is voor het algemeen belang van het bijenvolk.  Een honingbij kan niet overleven als individu. De bij heeft het volk nodig om te overleven. Daarom zal de honingbij ook alles doen om de bijenkolonie te beschermen.

 

 

Omwille van hun groot aantal in één enkele kolonie, kunnen bijen op een korte tijd enorm veel bloemen bestuiven.  Daarom zijn ze ook zo belangrijk voor de economie.  De honingbijen bestuiven de bloemen van het fruit en de groenten die wij elke dag consumeren.  Landbouwers en fruittelers zouden veel minder opbrengst hebben indien ze niet konden rekenen op de bestuiving van de honingbijen.   Sommige planten zouden gewoonweg uitsterven als niet werden bestoven door bijen of andere insecten en de biodiversiteit zou zeker sterk achteruit gaan zonder onze honingbijen.

 

We hebben onze bijen nodig en zij hebben ons nodig om te overleven dus laat ons de honingbijen een hand toesteken...

Wist je dat...

Honingbijen moeten ongeveer 70.000 km vliegen om nectar te verzamelen voor 1 kg honing.

 

De temperatuur in de broedkamer is altijd 35°C als er larfjes aanwezig zijn.

Bijna 40.000 verschillende planten zijn afhankelijk voor hun bestuiving van bijen en andere insecten

 

De bloemen van 1 kersenboom kan tot 2 kg nectar produceren per dag.

 

Een honingbij kan tot 3000 bloemen per dag bezoeken

 

Een honingbij kan de helft van haar eigen gewicht in nectar dragen (40 mg).

Per jaar verzamelt een bijenkolonie ongeveer 30 kg stuifmeelpollen.

 

Hiervoor moeten de honingbijen 1 tot 2 miljoen vluchten uitvoeren met ongeveer 25 g stuifmeelpollen per geslaagde vlucht.

Een honingbij proeft hoeveel suiker er aanwezig is in de nectar van een bloem.

Voor 8.000 bijencellen te bouwen, hebben de bijen slechts 100 g bijenwas nodig.

 

Een nieuwe kolonie of bijenzwerm heeft ongeveer 1,2 kg bijenwas nodig om 100.000 cellen te bouwen.  Ze hebben deze cellen nodig om er hun wintervoorraad van 7,5 kg in op te slaan.

De celwand van een bijencelletje is 0,07 mm dik en wordt gebouwd onder een hoek van 120°.

 

De afstand tussen de verschillende raten ligt tussen de 8 à 10 mm en de raten hangen loodrecht en parallel in het bijennest, en dit doen ze allemaal in absolute duisternis.

Elke kolonie produceert tot 300 kg honing per jaar waarvan ze het meeste zelf verbruiken om het broednest op een constante temperatuur te houden en om het water uit de honing te verdampen.

 

Om een dergelijke grote hoeveelheid honing te verzamelen moeten de bijen ongeveer 7,5 miljoen vluchten uitvoeren.

Alles samen is dit ongeveer 20.000.000 km per bijenvolk

 

De honingbij maakt gebruik van trillingen op de celwand om te communiceren met andere bijen in de bijenkast.